Knapp
Förskolan Paletten
Knapp
Startsidan
Knapp
Aktuellt
Om oss
Natur & miljö
Drama & skapande
Musik & rörelse
Ansök om plats
Kontakta oss
Knapp
Drama och skapande
Drama och skapande

En av våra tvärgrupper är drama och skapande. Här får barnen känna på olika material och skapandetekniker. Vi skapar och lär oss både ute och inne. Vi spelar teater, dockteater, går på olika föreställningar och har uppvisningar osv.

Målet är att alla barn ska få en positiv självbild.

“Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama”
(lpfö 98 s. 9)