Knapp
Förskolan Paletten
Knapp
Startsidan
Knapp
Aktuellt
Om oss
Natur & miljö
Drama & skapande
Musik & rörelse
Ansök om plats
Kontakta oss
Knapp
Natur och miljö
Natur och miljö

Genom tvärgruppen natur och miljö får barnen positiva upplevelser i skog och mark. De ska få bra naturupplevelser och möjligheter att lära sig om djur och natur samt allemansrätt. Vi vill lära våra barn om vår miljö och hur viktigt det är att vi är rädda om vår jord.

Vi vill att barnen ska få experimentera och åka på besök till bland annat Navet för att utveckla sitt lärande.

Självklart ska barnen få möjlighet att vara utomhus varje dag.

”Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet.”
(lpfö 98 s. 7)