Så styrs förskolan

Vår förskola är ett personalkooperativ. Det betyder att personalen både driver och arbetar på förskolan. (Lpfö 18)

Vi följer samma regler som Borås Stad när det gäller avgift för förskoleplats och schemahantering. Precis som för kommunala förskolor utgår all verksamhet från Läroplan för förskolan. 

Vi följer läroplanen, skollagen och kommunens regler

All verksamhet på förskolan Paletten utgår från Läroplan för förskolan, Skolverkets riktlinjer och skollagen samt Barnkonventionen. Genom dokumentationsverktyget Förskoleappen kan du som vårdnadshavare tydligt se hur förskolans undervisning kopplas till målen i läroplanen.

Här kan ni läsa vår Verksamhetsplan

Vi följer samma regler som Borås Stad när det gäller avgift för förskoleplats, schemahantering och allmänna rekommendationer.

Ett personalkooperativ

Förskolan Paletten är ett personalkooperativ och drivs som en ekonomisk förening. I styrelsen sitter Anna Florén, Kristin Fritzon och Anna Edfors. Styrelsen är förskolans huvudman.

Vår rektor heter Anna Florén och det är hon som har det yttersta ansvaret för den pedagogiska utbildningen.

Vår förskola är politiskt och religiöst obunden och vi har inget vinstintresse.

Föräldraråd och barnråd

Vi är måna om vårdnadshavarens åsikter, tankar och idéer och arbetar aktivt för ett nära samarbete. Föräldrarådet är ett forum för samarbete, men vi ser även den dagliga kontakten som en stor styrka till ett gott samarbete. Du som vårdnadshavare har alltid rätt att uttrycka din åsikt till oss!

Det är även självklart för oss att ta tillvara på barnens åsikter. Varje vecka träffas vårt barnråd och genom demokratiska former lär de sig att uttrycka sina tankar och åsikter. Vi tar alltid barnens åsikter på allvar och ser deras inflytande som en drivkraft framåt i vår pedagogiska undervisning. Barnen på Paletten är också med och utvärderar verksamheten så att vi pedagoger kan ta med deras åsikter i vårt systematiska kvalitetsarbete och planering av utbildningen.

Förskolan Paletten, Brotorpsgatan 6, 507 65 Borås
info@forskolanpaletten.com  0735-289173