Så styrs förskolan

Vår förskola är ett personalkooperativ. Det betyder att personalen både driver och arbetar på vår förskola.

Vi följer samma regler som Borås Stad när det gäller avgift för förskoleplats och schemahantering. Precis som för kommunala förskolor utgår all verksamhet från Läroplan för förskolan. 

Vi följer läroplanen, skollagen och kommunens regler

All verksamhet på Förskolan Paletten utgår från Läroplan för förskolan och vi följer Skolverkets riktlinjer och skollagen. Genom dokumentationsverktyget Förskoleappen kan du som förälder tydligt se hur förskolans aktiviteter kopplas till målen i läroplanen.

Vi följer samma regler som Borås Stad när det gäller avgift för förskoleplats, schemahantering och allmänna rekommendationer.

Ett personalkooperativ

Förskolan Paletten är ett personalkooperativ och drivs som en ekonomisk förening. I styrelsen sitter Anna Florén, Kristin Fritzon och Anna Edfors. Styrelsen är förskolans huvudman.

Vår förskolechef heter Anna Florén och det är hon som har det yttersta ansvaret för den pedagogiska utbildningen.

Vår förskola är politiskt och religiöst obunden och vi har inget vinstintresse.

Föräldraråd och barnråd

Vi är måna om föräldrars åsikter, tankar och idéer och arbetar aktivt för ett tätt samarbete med föräldrar. Föräldraråden är ett forum för samarbete, men vi ser även den dagliga kontakten som en stor styrka till ett gott samarbete. Du som förälder har alltid rätt att uttrycka din åsikt till oss!

Det är även självklart för oss att ta tillvara på barnens åsikter. Varje vecka träffas ett barnråd och genom demokratiska former lär de sig att uttrycka sina tankar och åsikter. Vi tar alltid barnens åsikter på allvar och ser deras inflytande som en drivkraft framåt i vårt pedagogiska arbete. Barnen på Paletten är också med och utvärderar verksamheten så att vi pedagoger kan ta deras åsikter med oss i vidare planering.

Förskolan Paletten, Brotorpsgatan 6, 507 65 Borås
info@forskolanpaletten.com 0763-253503, 0735-289172