Vi som jobbar

Vi som jobbar på Paletten är alla utbildade pedagoger som brinner för pedagogik och för att lära oss tillsammans med barnen. Vi startade vårt personalkooperativ eftersom vi ville ha en helhetssyn på förskolan. 

Fyra utbildade pedagoger

Vi är idag fyra utbildade pedagoger som jobbar tillsammans. Vi har alla ett stort engagemang för verksamheten och vi brinner för pedagogik och för att lära oss tillsammans med barnen. Vi stortrivs på vår förskola och tycker att den är toppen.

Förskolan Paletten öppnade hösten 2008. Anledningen till att vi öppnade ett personalkooperativ var att vi ville ha en helhetssyn på förskolan. Vi vill kunna styra verksamheten som vi jobbar i, samt förändra den och göra de prioriteringar som vi anser passar barngruppen bäst.

Anna Florén, förskollärare och förskolechef.
Anna är förskolechef och ytterst ansvarig för den pedagogiska utbildningen. Ni kan vända er till henne om det är något ni vill ta upp som ni inte vill lyfta med annan pedagog. Anna har även ansvar för dans och musik.

Kristin Fritzon, förskollärare och biträdande förskolechef.
Kristin har ansvar för frågor som rör integritet, allas lika värde och demokrati.

Anna Edfors, förskollärare.
Anna är utbildad handledare och mentor. Anna har ansvar för natur och miljö.

Jennie Sundin, förskollärare.
Jennie har ansvar för språkutveckling.

Vi har utbyte med specialpedagog både som utbildning för oss pedagoger och vid behov i barngruppen.

Förskolan Paletten, Brotorpsgatan 6, 507 65 Borås
info@forskolanpaletten.com 0763-253503, 0735-289172