Vi som arbetar

Vi som arbetar på Paletten är alla utbildade pedagoger som brinner för pedagogik och för att lära oss tillsammans med barnen. Vi startade vårt personalkooperativ eftersom vi vill ha en helhetssyn på förskolan. 

Fyra utbildade pedagoger

Vi är idag fyra utbildade pedagoger som arbetar tillsammans. Vi har alla ett stort engagemang för verksamheten och vi brinner för pedagogik. Vi förskollärare ansvarar för att utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande samt utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet. Vi står för en helhetssyn av hållbar utveckling.

Förskolan Paletten öppnade hösten 2008. Anledningen till att vi öppnade ett personalkooperativ var att vi ville ha en helhetssyn på förskolan. Vi vill kunna styra verksamheten som vi arbetar i, samt förändra den och göra de prioriteringar som vi anser passar barngruppen bäst.

Anna Florén, förskollärare och rektor.
Anna är rektor och ytterst ansvarig för den pedagogiska utbildningen. Ni kan vända er till henne om det är något ni vill ta upp som ni inte vill lyfta med annan pedagog.

Kristin Fritzon, förskollärare.

Anna Edfors, förskollärare. Tjänstledig ht 2022- vt 2023
Anna är utbildad handledare och mentor.

Jennie Sundin, förskollärare.

Angela Evaldsson, förskollärare 

Nora Alvegran Stenmark, barnskötare

Vi har samarbete med specialpedagog i utbildningssyfte för oss pedagoger samt vid behov i barngruppen.

Förskolan Paletten, Brotorpsgatan 6, 507 65 Borås
info@forskolanpaletten.com 0735-289173